pientalosuunnittelija


Aivan liian usein kuulen kertomuksia rakentajaperheistä, joiden mielestä vasta kolmas talo onnistui. Kaupunkilaisjärjellä ajateltuna sehän tarkoittaa vain sitä, että ne ensimmäiset talot olivat harjoituskappaleita - siis huonosti suunniteltuja tai tehtyjä.

Jokaisella rakentajaperheellä pitäisikin olla joku apulainen hankkeen alkuvaiheessa esittämässä sellaisia kysymyksiä, jotka saisivat rakentajaperheen pohtimaan omia tarpeitaan sen verran huolellisesti, että jo ensimmäisellä yrittämällä talosta tulisi kaikkien tärkeimpien toiveitten mittainen.

Tähän rakentamisen lainsäädäntökin pyrkii, sillä jokaiseen rakennushankkeeseen tulee nimetä pääsuunnittelija. Ja tuo pääsuunnittelija kannattaa kokemukseni mukaan pestata heti, kun rakentamista ryhdytään ensimmäisen kerran pohtimaan vakavissaan – joka tapauksessa paljon ennen ensimmäistäkään muuta sopimusta.

Hyvä pääsuunnittelija suorittaa tarve- ja budjettikartoituksen sekä auttaa rakentajaperhettä suuren hankinnan tärkeissä kysymyksissä (=hankesuunnittelu). Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen rakentajaperheellä on selvä näkemys siitä, miten hanketta lähdetään toteuttamaan ja miten siinä onnistutaan.

Seuraavassa muutama artikkeli hankesuunnitteluun liittyen - näistä uskoisin olevan apua jokaiselle rakentajaperheelle.

Yksilöllinen vai mallistotalo

Rakentamisen kustannuksista

Rakennushankkeen organisointi

Rauno Kangas pähkinänkuoressa


TALOAPU RAUNO KANGAS | TELJINTIE 15 | 40530 JYVÄSKYLÄ | PUH 044-9764941 | E-MAIL